Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
31.10.2014 FV140845 Technik-servis HB,s.r.o. V.Rovné-toner 84.00 €
31.10.2014 2014/545 BENMAR s.r.o.Žilina-služby tech.BOZP 7-9/14 55.20 €
31.10.2014 9766703491 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 09/2014 MŠ 41.26 €
31.10.2014 3148010382 SEVAK,a.s.Žilina-dodáv.vody 240314-240914,KD+MŠ 231.07 €
31.10.2014 1410007 INSGRAF,s.r.o.Šaľa-šatňa+dvierka-MŠ 1099.20 €
29.10.2014 20140136 Výtvarná agentúra A1 Žilina-tlač publikácie Príbeh obce... 5744.75 €
27.10.2014 075/2014 R.Adamov, Hlboké n/Váhom-pracovná obuv 147.60 €
27.10.2014 0012469581 Orange Slovensko,a.s.Bratislava-mobilné hovory 51.93 €
27.10.2014 5766689351 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 09/2014 OÚ 34.76 €
27.10.2014 145/2014 HADBÁBNA,advok.kanc.Žilina-komplex.práv.služba 09/2014 436.20 €
27.10.2014 14084 Slov.internetová,s.r.o.Žilina-popl.za pohrebiská 2014 131.45 €
27.10.2014 20140175 ARIAN SERVIS,s.r.o.Žilina-samolepky na inform.tabule 71.57 €
27.10.2014 14647 E.Mittelham Žilina-odvoz a likvid.kuchyn.odpadu 20.88 €
27.10.2014 986/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 171.75 €
27.10.2014 1419001040 LUNYS,s.r.o.Poprad-potraviny pre ŠJ 10.30 €
17.10.2014 82112061 AQUA PRO,s.r.o.Košice-pitná voda 16.63 €
17.10.2014 2014012 A.Horečná Žilina-obal,balenie,doprava publikácie Príbeh... 500.00 €
17.10.2014 20140122 Výtv.agentúra A1 Žilina-zalomenie textov publik.Príbeh obce 1188.00 €
17.10.2014 3141018702 SEVAK,a.s.Žilina-dodávka vody 210214-080914 KD Marček 3.29 €
17.10.2014 DLaF915-14-00962 CBC Slovakia,s.r.o.Bratislava-čiernobiele normokópie 10.10 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.