Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
29.12.2014 140F00305 POLOM,s.r.o. Žilina - posýpacia soľ 22.80 €
29.12.2014 7273203511 SPP a.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - MŠ 805.00 €
29.12.2014 7273203315 SPPa.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - OÚ 112.00 €
29.12.2014 1251/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 151.30 €
29.12.2014 20141105 Filatech,s.r.o.Žilina-aranžované výrobky 360.00 €
29.12.2014 14820 Eduard Mittelham,Žilina-odvoz a likvidácia kuchyn. odpad 20.76 €
29.12.2014 1419001555 LUNYS,s.r.o. Poprad - potraviny pre ŠJ 13.17 €
29.12.2014 184/2014 Mäso-údeniny Svrček,KNM - potraviny pre ŠJ 129.47 €
29.12.2014 201506203 Petit Press,a.s.Bratislava-My Žilinské noviny 22.50 €
29.12.2014 14011025 Asociácia správcov registr. Nováky-účasť na seminári 39.00 €
29.12.2014 DLaF 915-14-01189 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava-normokópie 13.45 €
29.12.2014 06/2014 Miloš Krško Svederník-oprava služob.vozidla 90.00 €
29.12.2014 07/2014 Miloš Krško Svederník-občersvenie-akcia Putov.poh.star.2014 204.00 €
25.12.2014 21400912 Auto Becchi,s.r.o.Žilina-oprava služob.auta 54.89 €
19.12.2014 OPS/2028/2014 Prima banka Slovensko,a.s.Žilina-popl.za roč.ved.účtu 2014 39.96 €
19.12.2014 9768682015 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 11/2014-MŠ 35.76 €
19.12.2014 5016602 Metro Cash,Carry SR s.r.o.Žilina-mikulášske balíčky 212.08 €
18.12.2014 1480013319 VAŠA Slovensko,s.r.o.Bratislava-stravné lístky 373.58 €
18.12.2014 18913512 INPROST spol.s r.o.Bratislava-Obecné noviny r.2015 67.60 €
18.12.2014 82112342 AQUA PRO,s.r.o. Košice-dodávka pitnej vody 22.18 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.