Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -7.69 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -10.73 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -191.56 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -1996.42 € detail
16.05.2012 Telefonica Slovakia s.r.o. Bratislava -13.51 € detail
16.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.40 € detail
14.05.2012 Kubena, Žilina 93.96 € detail
14.05.2012 Kubena, Žilina 130.00 € detail
14.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 54.61 € detail
14.05.2012 T+T a.s. Žilina 1213.57 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 3171.80 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 741.26 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 289.01 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 396.55 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 675.11 € detail
14.05.2012 Orange a.s. Bratislava 0.18 € detail
14.05.2012 Orange a.s. Bratislava 0.00 € detail
14.05.2012 Orange a.s. Bratislava 5.14 € detail
14.05.2012 Orange a.s. Bratislava 60.17 € detail
14.05.2012 SPP a.s. Žilina 87.00 € detail

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.