Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
27.02.2014 3140085 PUBLISHING HOUSE Žilina-kalendár kultúr.podujatí v ŽV 60.00 €
27.02.2014 00321664 Združenie obcí RVC Martin-členský poplatok r.2014 137.10 €
27.02.2014 1480001538 VAŠA Slovensko Bratislava-stravné lístky 1233.98 €
27.02.2014 130/2014 Michaela Fruit Žilina-ovocie,zelenina ŠJ 111.77 €
27.02.2014 SR14001612 ILLE,spol.s r.o.Skalica-hyg.papier,dávkovač mydla 72.73 €
27.02.2014 915-14-00049 CBC Slovakia Bratislava-čiernobiele normokópie A4 8.09 €
27.02.2014 4013010804 T+T,a.s.Žilina-vývoz separovaného odpadu-12/2013 162.31 €
27.02.2014 4294001741 RYBA Košice-potraviny pre ŠJ 131.87 €
27.02.2014 00321664 Región Beskydy Žilina-člen.prísp.do združenia na r.2014 54.50 €
27.02.2014 60/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 160.02 €
27.02.2014 9140550641 SSE Žilina-vyúčt.el.en. za r.2013-ihrisko Keblov 2.52 €
27.02.2014 5041305139 Poradca podnikateľa Žilina-Finančný spravodajca r.2013 14.21 €
27.02.2014 2411004196 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-PZ Svederník 1740.23 €
27.02.2014 2411004201 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-VO Marček 81.51 €
27.02.2014 2411004192 SLOVAIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-VO Svederník 86.51 €
27.02.2014 2411004197 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-klub dôch.MŠ 66.56 €
27.02.2014 2411004198 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-Marček posch. 15.71 €
27.02.2014 2411004194 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za 310513-311213-PZ Keb 68.64 €
27.02.2014 5030757 COOP Jednota Žilina-potraviny pre ŠJ-12/2013 197.69 €
27.02.2014 81103641 AQUA PRO s.r.o.Košice-prenájom dávkovača vody r.2014 83.65 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.