Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
13.03.2014 2014050 Krupa print BIZ,s.r.o. Žilina-reflex.pásiky na ruku 90.00 €
13.03.2014 2014013 KALIBRA SK,s.r.o. R.Teplice-kalibrácia teplomerov a vlhkomer 150.00 €
13.03.2014 7140400599 SPF Bratislava-splátka za nájom k 1.3.2014 16.50 €
13.03.2014 201400179 Organika s.r.o. Piešťany-mlieko pre ŠJ 19.20 €
13.03.2014 199/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 136.19 €
13.03.2014 4014000344 T+T,a.s. Žilina-vývoz KO - 1/2014 1254.43 €
04.03.2014 310140020 MEDCENTRUM,s.r.o. Žilina-vypísanie lek.nálezu-p.M.Strapáčová 13.94 €
04.03.2014 5040009 COOP Jednota Žilina-potraviny ŠJ 338.89 €
28.02.2014 2411004193 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-KD -3486.92 €
28.02.2014 2411004199 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-ŠJ -451.62 €
28.02.2014 2411004195 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-PZ Marček -4.91 €
28.02.2014 2411004200 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.spotr.el.en.za r.2013-VO Kebl -159.46 €
27.02.2014 0012469581 Orange Slovensko Bratislava-mobil 49.74 €
27.02.2014 19/2014 Hadbábna,advok.kanc.,s.r.o. Žilina-adv.úkony 1/2014 436.20 €
27.02.2014 20140019 BROS,s.r.o.Žilina-ESET SS/3PC/1 rok lic. 82.80 €
27.02.2014 16/2014 Mäso-údeniny Svrček KNM-mäso pre ŠJ 104.72 €
27.02.2014 34/2014 Ing.Ďuriš,Trenč.vzdel.servis Trenčín-elektron. príruč.na CD 9.50 €
27.02.2014 0758622125 Slovak Telekom Bratislava-telefón 01/2014-OÚ 42.41 €
27.02.2014 7312910552 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-KD 170.00 €
27.02.2014 7312910757 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-MŠ 738.00 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.