Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
25.03.2014 2014020 ELMIKO Bzince pod Javorinou-reproduktory 98.40 €
25.03.2014 38/2014 Hadbábna,adv.kanc.,s.r.o.Žilina-adv.úkony 02/2014 436.20 €
25.03.2014 0012469581 Orange Slovensko,a.s.Bratislava-mobil 50.82 €
25.03.2014 7312932630 SPP a.s. Bratislava-plyn zál.3/2014-MŠ 738.00 €
25.03.2014 7312932438 SPP,a.s.Bratislava-plyn zál.3/2014-KD 160.00 €
25.03.2014 3148001038 SEVAK Žilina-odber vody-Marček obch. Sved.KD-230813-210214 19.70 €
25.03.2014 6806548021 Komunál.poisť.BB-zákonná poist.120314-110315 84.78 €
25.03.2014 5002454172 Komunál.poisť.BB-poistenie zodp.za škodu KD 080314-080315 47.30 €
25.03.2014 00160/2014 Jozef Smrhola-Olymp Santovka-vlajky,št.znaky 101.89 €
25.03.2014 6806546878 Komunál.poisť.,a.s. BB-havarij.poist.MV do 3500kg 285.90 €
25.03.2014 5002009933 Komunálna poisť.a.s. BB-havarijné poist. 090314-090315 83.62 €
25.03.2014 77/14 Peter Knapec, Raj.Teplice-oprava váh ŠJ 97.20 €
18.03.2014 AC vzdeláv.agentúra Zvolen-účast.popl.za seminár 37.00 €
17.03.2014 9759628394 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón 02/2014 MŠ 26.28 €
17.03.2014 82110932 AQUA PRO Košice-pitná voda 27.72 €
13.03.2014 22/2014 UNI-JAS,s.r.o. Višňové-odpadové vrecia 270.00 €
13.03.2014 SPF14401510 B2B Partner s.r.o. Bratislava-korková nástenka 63.60 €
13.03.2014 DLaF915-14-00172 CBC Slovakia,s r.o. Bratislava-čiernobiele normokópie 20.00 €
13.03.2014 FRV20140184 OR-METAL,s.r.o. Námestovo-pletivo 563.95 €
13.03.2014 4014000470 T+T,a.s. Žilina-separovaný zber 1/2014 223.88 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.