Veľkonočný pozdrav

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 08.04.2020, Aktualizované: 22.04.2020
 Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
plné radosti,  spokojnosti a veselosti v kruhu blízkych
 
Vám želá
 
Roman Lisický, starosta obce Svederník
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce