Projekt v oblasti prevencie kriminality

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 24.05.2017, Aktualizované: 29.05.2017
Projekt v oblasti prevencie kriminality - Kamerový systém obce Svederník
 
Žiadosť Obce Svederník o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality bola úspešne schválená a následne sa uskutočnila samotná realizácia projektu. Úlohou projektu je monitorovanie vybraných lokalít pomocou kamerového systému v obci Svederník. Projekt sa zameriava na bezpečnosť, ochranu zdravia, majetku občanov, obce a iných subjektov pôsobiacich v obci. Kamerový systém je zameraný na budovy vo vlastníctve obce a ich bezprostredné okolie. Cieľom je zamedziť napriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v obci, a tiež možnosť ako prispieť k prevencii kriminality.