Oznámenie 8845 - výzva na predkladanie ponúk

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 17.05.2016, Aktualizované: 23.05.2016
,,Chodník pri ceste II/507 v prieťahu obcou Svederník"
 
 
Súťažné podklady sú zverejnené na profile obce na UVO 
 
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5441