Oznámenie o zámere prenajať majetok obce

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 15.02.2016, Aktualizované: 14.03.2016