Slávnosť dlávenia kapusty do obecného suda

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 03.11.2015, Aktualizované: 02.12.2015
Dňa 14. novembra 2015 sa v sále Kultúrneho domu vo Svederníku uskutočnil ďalší ročník
kultúrno-spoločenského podujatia "Slávnosť dlávenia kapusty do obecného suda"