Výprava zo Svederníka na Športovom dni v obci Dobratice (ČR)

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 14.09.2015, Aktualizované: 18.09.2015
V sobotu 12. 9. 2015 sa uskutočnil "Sportovní den" Združenia obcí v povodí rieky Morávky (ČR-Morava). Na tomto podujatí sa zúčastnili aj deti z našej obce v sprievode dospelých, na pozvanie našej družobnej obce Nošovice. Akcia sa tentokrát konala v obci Dobratice. Každú obec reprezentovali štyri družstvá detí rozdelených podľa veku a jedno družstvo dospelých.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce Svederník.