Gratulácia

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 03.09.2012,
 
Život je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú svoje radosti, ale aj starosti
 
Z času načas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý
 
Krásne  92. narodeniny oslávil najstarší muž v našej obci  p. Štefan Lovásik
 
S r d e č n e   g r a t u l u j e m e !